Familjen i fokus
Jag menar att familjen idag är ännu viktigare än den varit i tidigare generationer. Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte. Men trots sina brister är familjen den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. I relationen till dem som står oss närmast skapas grunden för vår trygghet.
 
Levande kust och skärgård
Ett Västsverige som blomstrar med en levande kust, förbättrad infrastruktur och miljö och stärkta möjligheter för företag att växa.
 
Skolan – vår framtid
Jag har arbetat många år som lärare och har sett betydelsen av att elever får det stöd de behöver för att skaffa sig utbildning inom teoretiska eller praktiska ämnen. En bra utbildning är grunden för unga att få jobb. Här sås fröet till blivande entreprenörer och företagare som är viktiga för vårt framtida välstånd.
 
Motverka den sociala utslagningen
Social utslagning förekommer i alla åldersgrupper. Därför är det viktigt att i tid se problemen, öka de förebyggande insatserna och sätta in åtgärder där behoven finns.
 
ROLAND UTBULT (KD)
E-post: roland.utbult@riksdagen.se
Min blogg
Min musiksida
Kristdemokraternas hemsida