2014-07-22

Krafttag krävs mot id-kapning

Den tekniska utvecklingen i samhället medför att brottsligheten har tagit nya former. Med enkla medel kan ett stort antal brott begås. Internetrelaterade bedrägerier har ökat kraftigt i omfattning och blivit en ny form av vardagsbrottslighet. Utvecklingen har även gjort det enklare att stjäla en annan persons identitet för att begå bedrägerier och andra brott.

Alliansregeringen vill nu gå vidare med lagförslag om att kriminalisera identitetsstölder. Det innebär att det blir straffbart att olovligen använda annans identitetsuppgifter och utge sig för att vara en annan person på ett sätt som drabbar den enskilde. Syftet är att skapa ett bättre skydd mot den allvarliga integritetskränkning det innebär att få sin identitet stulen. Det blir därigenom lättare att tidigt ingripa mot de kriminella. Vår avsikt är att kunna lägga ett lagförslag efter årsskiftet. Samtidigt ställer vi krav på rättsväsendet att bli mer effektivt när det gäller att utreda och lagföra denna typ av brott.

Men mer måste också göras av civilsamhället och näringslivet för att försvåra för de kriminella och minska skadeverkningarna av identitetsstölderna. I det sammanhanget måste särskilt kreditupplysningsföretagen ta sitt samhällsansvar genom att säkerställa att enskilda som drabbas av identitetsstöld enkelt och effektivt kan lindra effekterna.

Arbetet mot fakturabedrägerier har varit ett framgångsrikt exempel på att samarbete mellan det allmänna och privata aktörer kan bidra till att försvåra för kriminella. Där har kreditupplysningsföretagen tillsammans kommit överens om att rensa alla betalningsanmärkningar som härstammar från blufföretag upptagna på Svensk Handels varningslista. På så sätt behöver den som utsätts för en bluffaktura inte vara rädd att drabbas av betalningsanmärkningar. Det finns nu skäl för branschen att fokusera även på bekämpandet av identitetskapningar.

Genom att spärra kreditupplysningar om den utsatte, kan den ekonomiska skadan vid en identitetskapning i regel begränsas, eftersom det då blir svårare att på falska grunder få krediter i någon annans namn. I dag saknas dock helt samordning mellan kreditupplysningsföretagen kring rutinerna kring sådan spärr och den drabbade måste vända sig till i princip varje kreditupplysningsföretag för att i någon mån kunna värja sig mot att bedragare tar krediter i den enskildes namn. Det är högst otillfredsställande.

Vi vill därför att kreditupplysningsföretagen:

Initierar en diskussion om hur man gemensamt kan ta ett större samhällsansvar.
Skapar en gemensam plattform och rutiner för samarbete mot id-kapningar.
Upprättar ett gemensamt telefonnummer för spärr av kreditupplysningar för den som utsatts för identitetsstöld.

Ett tillförlitligt system för kreditupplysningar är viktigt i ekonomin. Kreditupplysningsföretagen är i dag fria att själva värdera tillgänglig kreditinformation och inom de regler som finns på området ta ställning till vilken information som ska lämnas i en kreditupplysning. Även förfarandet vid spärr av kreditupplysningar är oreglerat. Att marknaden i stor grad är fri och inte tyngd av onödiga regelsystem är i grunden bra och skapar flexibilitet över tid. Men det ställer samtidigt krav på att marknaden tar det samhällsansvar som är rimligt.

Vi förväntar oss att de dominerande kreditupplysningsföretagen skyndsamt tar initiativ till att samla branschen kring samtal om hur man kan åstadkomma en samverkan kring ovan punkter och att man därefter tar nödvändiga initiativ. Lagstiftning kan under nästa mandatperiod inte uteslutas om framsteg på detta område uteblir.

Beatrice Ask (M) Nina Lundström (FP)
Justitieminister Vice ordförande Civillutskottet
   
Ola Johansson (C) Roland Utbult (KD)
Ledamot Civilutskottet Ledamot Civilutskottet
   
  E-post: roland.utbult@riksdagen.se
  Roland Utbults hemsida 
  Kristdemokraternas hemsida